Ochrona Twoich danych

1. Firma Crazy World Pets s.c. szanuje Twoją prywatność, dane osobowe przechowujemy w bezpieczny sposób - nie sprzedajemy adresów klientów. Zbieranie informacji o klientach ogranicza się do minimum. Informacje zbierane od klientów wymagane są do wysyłki produktów, co obejmuje m.in. dane osobowe, dane adresowe, adresy poczty elektronicznej oraz kontakt telefoniczny.
2. Dane te nie są udostępniane bez zgody klienta, osobom trzecim. Klient w każdej chwili może usunąć swoje dane z bazy Crazy World Pets. 
3.  Każdy klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania - na stronie crazyworldpets.pl. Zmiany danych osobowych można dokonać logując się na swoje konto. Newslettery nie są wysyłane bez zgody klienta, w każdej chwili można zrezygnować z newslettera i informacji o promacjach na stronie Crazy World Pets.
4. Powierzone nam dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:
  • Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.) rozporządzeniu z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024). 
5. Zapewniamy poufność przekazywanych nam danych dzięki stosowaniu protokołu SSL (Secure Socket Layer v3). Protokół SSL to efektywne zabezpieczenie, pozwalające na zakodowanie przesyłanych pomiędzy klientem a sklepem danych. Dzięki temu zabezpieczeniu nie ma możliwości przechwycenia danych przez osoby trzecie. Szyfrowaniem objęte są dane osobowe przekazywane nam podczas składania zamówienia.
 Certyfikaty są wydawane przez niezależne i zaufane urzędy - Certification Authorities (CA). Wydawcą certyfikatu dla Crazy World Pets, po wcześniejszym sprawdzeniu autentyczności sklepu, jest GeoTrust .

GeoTrust

GeoTrust ® jest drugim największym na świecie dostawcą certyfikatu cyfrowego. Pona 100.000 klientów w ponad 150 krajach GeoTrust zaufało bezpiecznym transakcjom online i prowadzi działalność gospodarczą przez Internet. Oferta GeoTrust tj certyfikaty cyfrowe i produkty zaufania umożliwiają organizacjom różnej wielkości zmaksymalizować efektywnie bezpieczeństwo swoich cyfrowych transakcji.